Institut für Kunstgeschichte
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

Monographien

 • Grupa artystów plastyków "Swit". Z dziejów kultury artystycznej miedzywojennego Poznania (The Artists' Group "Dawn" (1921-27). Study in the Cultural History of the Interwar Poznán), Poznán 1992.
 • Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja (The Cycles of Artur Grottger (1861-67). Poetics and Reception), Poznán 1994.
 • Suwerennosc dyscypliny. Poleiczna historia historii sztuki od 1970 roku (The Sovereignty of a Discipline: A Polemical History of Art History since 1970), Poznán 2008.

Herausgeberschaft

 • M. Bryl et al. (eds.): Perspektywy wspólczesnej historii sztuki. Antologia przekladów "Artium Quaestiones" (Perspectives of the Contemporary Art History: An Anthology of the Translations of "Artium Quaestiones"), Poznán 2010.

Aufsätze

 • Hermeneutical Inspirations in Art History, in: Lingua ac Communitas 5 (1995), S. 95-107.
 • Königliche Akademie w Poznaniu 1903-1918 (Königliche Akademie in Poznan 1903-1918), in: Adam S. Labuda (ed.): Dzieje historii sztuki w Polsce. Ksztaltowanie sie instytucji naukowych w XLX i XX wieku, Wydawnictwo PTPN, Poznan 1996, S. 120-144.
 • Artur Grottger (1837-1867): Between National and Artistic Identity, in: Anna Kwilecka/Francis Ames-Lewis (eds.): Art and National Identity in Poland and England (Papers Delivered at the University of London History of Art Conference, April 1995), Department of History of Art, Birkbeck College, London 1996, S. 85-96.
 • Historia sztuki na przejsciu od kontekstualnej Funktionsgeschichte ku antropologicznej Bildwissenschaft (Art History on the Path from the Contextual Funktionsgeschichte Towards Anthropological Bildwissenschaft), in: Artium Quaestiones 11 (2000), S. 237-293.
 • Historia sztuki wobec hermeneutyki H.-G. Gadamera (Art History and Hermeneutics of H.-G. Gadamer), in: A. Przylebski (ed.): Dziedzictwo Gadamera, Poznan 2004, S. 151-167.
 • Momentalnosc albo procesualnosc. Przyczynek do problemu "czasu przedstawionego" (Instantaneousness or Processuality: Contribution to the Problem of "Represented Time"), in: W. Baraniewski et al. (eds.): Mowa i moc obraow. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzeckiej, Warszawa 2005, S. 15-21.
 • Hans Sedlmayr: muzeum jako symptom "epoki bez Boga" (Hans Sedlmayr: A Museum as a Symptom of The 'Godless Age'), in: M. Popczyk (ed.): Muzeum sztuki. Antologia, Krakow 2005, S. 59-85.
 • Historia sztuki wobec Derridy (Art History and Derrida), in: L. Kiepuszewski (ed.): Historia sztuki po Derridzie, Poznan 2006, S. 53-77.
 • Translate/transcend. Assessment, in: James Elkins (ed.): Is Art History a Global Discipline?, Routledge/New York/London, S. 365-371.
 • Historia sztuki jako miejsce oporu (Art History as a Place of Defiance), in: Artium Quaestiones 20 (2009), S. 29-42.
 • Sztuka-przezcie-analiza. O pewnym aspekcie teorii Michaela Brötjego (Art-Erlebnis-Analysis: About One Aspect of the Michael Brötje's Theory), in: Sacrum et Decorum 2 (2009), S. 82-88.
 • Odpowiedz na Kwestionariusz Kultury Wizualnej (Response to the Visual Culture Questionnaire), in: Kultura i Spoleczenstwo LIII, 4, Warschau 2009, S. 7-9.
 • Etycny wymiar krytyki obrazu (Ethical Dimensions of Bildkritik), in: Historia sztuki dzisiaj (Art History Today) 2010, S. 47-62.

Übersetzungen (ins Polnische)

 • Zahlreiche Übersetzungen (ca. 40) aus dem Deutschen und dem Englischen, u.a. Bücher ( J. Berger, Ways of Seeing; H. Belting, Bild-Anthropologie) und Aufsätze (W. Kemp, H. Bredekamp, H. Belting, R. Krauss, N. Bryson, G. Pollock, W.J.T. Mitchell, M. Bal, H. Foster u.a.).

Verantwortlich für den Inhalt: urte krass